Recent articles

  • Positieve Desintegratie te Gent

    Niet alleen wensen veel begaafde, sensitieve personen om dynamisch-in-balans te zijn, ze wensen ook te floreren. Floreren door hun waarden in de wereld, in verbinding, actief waar te maken. Zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van hun leefomgeving. Juist deze bijdrage vraagt persoonlijke ontwikkeling. Bewustwording van wat oprecht belangrijk voor je is, goede zelfzorg en scherpzinnige moed.