Filosofie

Website sectie

Een ontwikkelvriendelijke, emotie-verwelkomende kijk op, begrip van en omgang met complexiteit, dat staat A Lot Of Complexity voor.

Complexiteit is er, mag er zijn en de emotionele variant hiervan is niet zelden intens.

Wie complexiteit van persoonlijke en gedeelde betekenisgeving vanuit openheid voor persoonlijke ervaring onderzoekt, bevraagt en uitnodigt, zal intensiteit van Leven leren verwelkomen en gaandeweg tevens een eenvoud in levenshouding (h)erkennen.  

Althans, zo was mijn ervaring en zo ontwikkelde mijn omgaan met uitdagingen in bewust leven.

Een essentiele eenvoud ont-moeten, er gevoelsmatig niet zozeer naar te hoeven grijpen 'maar' en in toenemende mate open voor staan. Een eenvoud van waaruit complexiteit liefdevol vriendelijk losgelaten kan worden, wat op haar beurt de deuren opent naar vernieuwende, verrijkende, verreikende complexiteit op gebieden waarvan je nú het bestaan mogelijk niet kan voorstellen, wiens bestaan nog volop in ontwikkeling zijn, wiens zijn en ontwikkelen verbazingwekkend onder, boven en naast je plaatsvond, onderwijl jouw aandacht elders was.

Hiermee wil ik de moeilijke emotionele ervaringen die samen kunnen gaan met toenemende complexiteit (op allerlei innerlijke en gedeelde niveaus) niet ondermijnend benaderen. Deze ervaringen zie ik ook als signaal van ontwikkelingspotentieel. Als de verscheidenheid, variëteit en mogelijkheid van personen om zich te verbinden, zich te ontwikkelen, te creëren en betekenis te geven. Individueel en samen. Inclusief de kwetsbaarheid die Leven inherent is.

Complexiteit open(hartig) onderzoeken en eenvoud (h)erkennen, ontdekken, ervaren en loslaten om ruimte te maken voor nieuwe of opnieuw uitgevonden complexiteit is ont-wikkelen en creëren.

Complexiteit toelaten om deze te vereenvoudigen ten bate van nieuwe complexiteit.  Dat is zo op het eerste oog een ingewikkelde uitdaging. Gaandeweg - al oefenend, onderzoekend en ontdekkend - blijkt er echter verbintenisrijke en tot de essenties vereenvoudigende doch niet reducerende samenhang tussen de vele perspectieven, methoden en thema's te bestaan.

In de eerste plaats gaat het hier over de samenhang die je zélf bent en die Wij zijn. Het continu ontvouwende proces dat we Leven noemen en waar we bewust(er) van kunnen worden.