Actueel:
lees meer over de Verdiepingsmodule

Waarden

Website sectie

Waarden kennen hun menselijk (h)erkenbare fundament in individuele en gemeenschappelijke emotionele ervaringen, die zich telkens in 't moment ontvouwen tot het proces dat we leven noemen.

Waarden worden gevormd en gevoed door emoties en gevoelens. Via gevoelens - de bewuste ervaring van emoties - merken we op hoe ons leven georganiseerd is, hoe het zich als proces ín ons en om ons heen ontvouwt en welke acties en beslissingen passend zijn bij de impliciete, ontwikkelgerichte waarden van leven.

Als mede-mensen delen we de ervaring van gevoelens en emoties. Via emoties en gevoelens ervaren we onze verbinding met elkaar.  Tegelijkertijd kunnen emoties en gevoelens de ervaring van een duidelijk onderscheiden 'Ik' met zich mee brengen.

Emoties en gevoelens signaleren onze kwetsbaarheid. Het kan moeilijk zijn om zorgzaam en wijs met deze kwetsbaarheid om te gaan. 

Emoties en gevoelens signaleren wat we als individu en in onze relaties met elkaar echt van belang vinden. 

Via emoties en gevoelens ervaren dat we leven. Ervaren we Leven. 

De wijze en liefdevolle omgang met, een bewuste waardering voor de universeel belangrijke, persoonlijke ervaring van emoties en gevoelens is dé waarde die voor mij middels A Lot Of Complexity's activiteiten verwezenlijkt wordt. 

Een emotie-verwelkomend begrip van en voor (toe - of afname van) complexiteit, is een andere wijze om deze waarde te beschrijven. Ofwel, verwelkomende complexiteit op maatschappelijk en individueel gebied impliceert de integratie van emotionele beleving en persoonlijke ervaring in een groter geheel van zingeving en het proces dat we leven noemen. 

Juist vanwege het onmiskenbare belang van de persoonlijke ervaring voor de verbinding die we met onze uiterlijke leefomgeving aangaan, is het des te meer zingevend en belanghebbend voor een ieder om inzicht in en inspiratie uit het omvattende én ontnuchterende bewustzijn te ontwikkelen, opdat de dynamiek die wij als individu zíjn geen eigen, ander leven gaat leiden, met alle onverbonden vormen van invloed als gevolg.

 

 

Wees wezenlijk welkom

Verdiepingssessie 

Activiteiten

Wij gaan zorgvuldig om met je informatie. Lees hier de privacyverklaring

Publicaties

Testimonials

ontwerp en ontwikkeling soulcreatives - foto's: Ruud Overes - tekst: Lotte van Lith