Actueel:
lees meer over de Verdiepingsmodule

Persoonlijke ontwikkeling

Website sectie

Je wilt veranderen máárr je wilt ook een beetje hetzelfde blijven. Je wilt vooral hetzelfde blijven en slechts de oplopende emoties en gevoelens temperen. Je zou je gevoel willen delen, maar het overweldigt je. Je gevoel vermenigvuldigt als je het deelt. Je wilt écht jezelf zijn én voelt je veilig onzichtbaar. Je wilt begrepen worden maar je begrijpt jezelf niet.  Je wilt de vastzittende fricties, de tegenstrijdige gedachten, de miskennende keuzes, die fysiek voelbaar verstorend zijn, ontwarren, er uit strekken, losschudden, van je af zetten, chronisch ontleden. Je wilt genoegen nemen met wat er ís. Je wilt vooruit maar niet achter die best stevig in elkaar gemetselde muur vandaan. Je loopt achter jezelf aan en je wilt voorbeeldig zijn voor anderen. 

Bewustwording is wild aantrekkelijk, bewustzijn is met slag en stoot te verdragen en je gaat al enige jaren verwilderd aan de slag met het thema bewustzijn, jezelf afvragend hoe bewust je dit allemaal hebt opgepakt, aangepakt en vormgegeven.

Je wilt je bewustzijn van wie je bent, hoe jij je verhoudt tot je omgeving, je wilt weten wat te denken over jouw denken.

Je wilt jouw plaats in jouw omgeving bewust leven, waardevol bijdragen aan positieve ontwikkelingen, oog hebben voor het nodige beheer en behoud, maar je wilt jouw vrijheid slechts mondjesmaat beperken.

Je wilt ontzettend intens helemaal niets. Je weet niet hoe deze Wil met een dikke, bedrukkende W te verenigen met álle andere wil-len die je hebt.

Je klapt dicht zodra je open wilt zijn, je klapt uit de school zodra je geraakt bent. Je hebt -tig argumenten, je hebt meningen in overvloed, maar je wilt niet kwetsen en je wilt niet toegeven.

Je voelt overal wel wat voor, en nergens ben je van overtuigd. Je gelooft in je twijfels. Je hakt elke dag knopen door en je zou eens geen Wil willen.

Je wilt progressie van enigerlei soort en voelt je stuitend stilstaan. Je bent anders geworden maar je grote Wil loopt achter de voor anderen glasheldere feiten aan en je kan jezelf amper bijbenen. Je wilt waarmaken wat je tegelijkertijd niet wilt.

Je weet niet zeker of je 'je wil' met of zonder een -t schrijft en wordt van deze vraag alleen al kribbig. Is jouw wil voldoende zelfstandig, vraag je je af.

Je weet niet wat je wilt, je weet niet zeker wat je wilt, wie je bent, je weet wat er in je omgaat maar niet wat er voor oké doorgaat.

Je weet zeker wat je wilt, je wil baant zich echter geen weg buiten je om, van je wil geen teken van tastbaar leven.

Het wankelt in je, het rommelt van binnen en je verkrampt, je wikt en je weegt, je wordt gevoelsmatig omver geblazen of je komt in geen mogelijkheid tot beweging.

Je wordt gierend gek van jezelf maar je zal het er toch mee moeten doen. Je wilt méér maar geen idee wát of waarvan. Je weet niet of jij wel wilt wat anderen zo graag willen, je wil liefhebben én vrij willen.

Je wilt meer stilte, éérst stilte en dan weer willen. 

Je wilt de hele wereld veranderen maar zal zelf niet achter kunnen blijven.

Je wilt Acceptatie, Authenticiteit, Autonomie en streeft naar Compassie, maar je Wil ligt met jouw waarden in de clinch.

Je wilt veel, vindt weinig, zoekt gretig en raakt uitgeput.

Je wilt ánders en je bent gehecht aan ánders. Je voelt een verandernood maar van veranderkunst heb je geen weet. 

Je wilt heel graag leren stilstaan. Heeel graag.

Je wilt wegrennen en blijkt juist dan op het volgende conflict af te stevenen...

Je bent volop in beweging, van binnen. Je wilt graag meer weten over jezelf, over anderen, over hoe om te gaan met alle beweging die je ervaring, jouw denken, je dierbare relaties en jouw leven rijk zijn.

Ontwikkelen vind je wellicht een gewichtige term, verandering klinkt echter zeer wenselijk, je wilt er (wéér) voor gaan. Zeer wenselijk, soms letterlijk, want je vermoedt de nodige hobbels te moeten nemen, hobbels die je kundig hebt ontweken of hobbels die je deskundig hebt gesmeed, en die je niet zomaar loslaat. Je veranderwens kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, dat geef je ondertussen gerieflijk toe. Bereid om jezelf te serieus te nemen, heb je de behoefte om weer te kunnen lachen om en met jezelf. Je wilt graag jouw visie delen, jouw talenten ontwikkelen, zin geven aan je doen en aan je laten.

Je herkent jezelf min of meer, volledig of genuanceerd, overtuigd of met enige weerstand, in bovenstaande omschrijvingen en bent nieuwsgierig geworden naar het vervolg.

Kortom, je hebt een al dan niet heldere wil tot verandering, en je overweegt coaching.

Je Wil(t ,) een hoop, die als een onmetelijk hoge berg kan voelen

 

Bovenstaande introductie gaf een inkijkje in de diversiteit aan en complexiteit van motivaties tot gerichte, persoonlijke ontwikkeling. Innerlijke conflicten kunnen individueel sterk verschillen en zelfs diep tegenstrijdig lijken. Deze tegenstrijdigheid is naast boeiend, mogelijk emotioneel belastend en 'eisend'. Maar ook waardevol leerzaam.

In een coachingstraject zijn er waarschijnlijk een of enkele onderzoeksvragen en kenmerkende ervaringen die motivatie tot en referentie voor persoonlijke ontwikkeling zijn. Hier volgt een korte lijst met voorbeeldvragen. De lijst heb ik onder andere gebaseerd op mijn professionele en persoonlijke ervaring:

 • Hoe geef ik directer en beter uiting aan de waarden die ik wil nastreven zonder mijn omgeving hierbij te benadelen?
 •  Ben jij bijzonder sfeergevoelig en deel jij je sociale inzichten daarom liever op onconventionele afstand? 
 • Hoe stel ik grenzen en hoe weet ik wat mijn persoonlijke grenzen en wensen zijn? Wat zijn grenzen überhaupt en hoe hangen ze samen met wensen?
 •  Is reflecteren voor jou gelijkaardig aan ervaren, denk je veel, snel, diep en volgens derden soms onnavolgbaar?
 • Ik heb een haat-liefde-relatie met perfectionisme. Het is alles of niets. Is dat een noodlot of is er een gulden middenweg? 
 • Wie ben ik? Ik voel van alles, wil buitenmatig veel, maar ik dóe daar niets mee. Hoe weet ik zeker wat ik wil en wie ik ben?
 • Ik heb de indruk zoveel mee te bewegen met anderen dat ik met mezelf uit de hand loop!
 • Nu dat ik weet wat ik kan en wie ik ben, wil ik van mijn ingesleten denkpatronen af. Hoe ontwikkel en ontdek ik een geloofwaardig en positief zelfbeeld dat standhoudt? 
 • Eindeloos mijmer ik over de toekomst, ik bezin mij radeloos op de mogelijkheden die volgens derden voor het oprapen liggen, ik eindig met een gevoel van machteloosheid. Hoe buig ik belemmerende angsten en twijfels om tot motiverende zelfinzichten? 
 • (Hoe) kan ik praktisch vormgeven aan mijn idealistische drijfveren?
 •  Zijn innerlijke conflicten een vanzelfsprekend kenmerk van je innerlijk beleven en leef je sinds jaar en dag in tweestrijd? 
 • Ik ben geneigd mezelf volledig in een omgeving op te laten gaan. Ik verlies mezelf zowel in contacten, pas mezelf rigoureus aan als dat ik mij volledig op een interesse kan storten.
 •  Zwem je geregeld tegen je eigen golfslagen in en wil je graag met jezelf mee bewegen?

De volgende doelen geven opsomsgewijs weer welke doelen en waarden zoal aanbod komen tijdens coaching:      

 • Fysiek-emotioneel en sociaal aanwezig kunnen zijn in en ontvankelijk zijn voor het hier en nu 
 • Het (h)erkennen van en effectief, zorgzaam met innerlijke conflicten
 • Positieve veranderingen op verschillende dimensies van menselijk van bestaan, ervaren, uiten en realiseren: fysiek, emotioneel, sociaal, spiritueel, praktisch, intellectueel
 • Groeien, intensiveren en 'beheren' van zelfvertrouwen
 • Bewust leren kiezen wat je goed doet, wat je van belang vindt, wat je wilt en bewust(er) afwijzen wat je niet goed doet
 • Zorgzaam, productief, liefdevol bijdragen aan de ontwikkeling van je omgeving, in samenhang met je persoonlijke ontwikkeling
 • Een solide, vertrouwensvol positief geloof in jezelf en zijn erkennen en ervaren
 • Om leren gaan met intense, soms moeilijke, negatieve emoties: emotieregulatie
 • Verbetering kwaliteit en effectiviteit van communicatie
 • Herkennen wat je graag wilt, kunt, wat je wilt ontwikkelen, waar jij voor gaat en hoe jij je visie en vermogen tot uiting brengt en met name verbindend in contact brengt 
 • Jouw persoonlijk verhaal integreren in een groter geheel: je persoonlijke ervaring als jouw leidraad en gids, en 'in' je omgeving vertrouwensvol deel voelen van een groter geheel
 • Met lichtheid in ervaren ontvankelijk zijn voor emotioneel mogelijk belastende of emotioneel 'eisende' uitdagingen
 • Gaandeweg acceptatie ervaren dat je 'problemen' kunt ervaren die geen oplossing kennen, vragen
 • Het losser laten van doelen als bevestiging van bestaansrecht, de ervaring dat er fundamenteel niet iets mis is met jou of met mij, dat het ook goed is, zoals het is.
 • Zelf je eigen leraar en coach zijn, het vertrouwen in je eigen vermogen tot wijsheid als de wijsheid zelve ervaren

Soms...en het voortdurende streven dat daaruit voortkomt

“Soms raakt het mij enorm om mee te maken hoe het gemis aan aansluiting en begrip van personen met wie ik samenwerk zich heeft vertaald naar een zelfkritische stem die uitblinkt in doorzettingsvermogen. Hoe de immens menselijke en spontane behoefte tot ‘erbij horen’ en gespiegeld worden, en het uitblijven van afdoende realisatie hiervan, uitmondt in op zichzelf geprojecteerde gebreken en tekorten. Hoe de wisselwerking met de omgeving begrepen wordt als bewijs van persoonlijk falen. Niet in de laatste plaats omdat ik zelf deze worsteling ken, maar ook omdat ik samenwerk met fantastisch creatieve, eigengereide, bewogen en lieve personen (wat ook weer een hartstikke fijne wisselwerking is:-)! Die zelfkritische stem voedt zichzelf met al deze eigenschappen, hij is gegrondvest op hun flexibiliteit, inlevingsvermogen en gedrevenheid, hij exploiteert wat zij verzamelen. De stem die niet verwonderlijk met evenveel overtuiging zichzelf probeert te doen zwijgen. Een stem die op den duur niet meer resoneert met de realiteit die er ook is en zich stilletjes aan verwijdert van zijn eigen schaduw, de realiteit van het potentieel en van wederzijdse compassie. Een potentieel dat zich een weg baant naar de oppervlakte, maar door de poortwachter die de stem “van moeten en van horen” is, wordt teruggefloten. Maar dat potentieel staat soms zo te popelen om te ontpoppen dat er geen houden meer aan is. Zoveel dat er in het geloven van die zelfkritische stem geïnvesteerd wordt, zo vervreemdend voelt op enig moment de intonatie, de woordkeuze, de labels en de momenten waarop die stem zich laat horen, de conflicten die het aanzwengelt. Ergens bekruipt een gevoel dat er meer is, en hoe meer dit toeneemt, hoe harder die zelfafwijzende stem probeert de andere, de avonturier, te overstemmen. Rusteloosheid, gebrek aan richting, geen idee hoe nu verder. En toch, de moed is er, en is er in een niet houdbare vorm altijd geweest. Ik verbaas mij er gelukkig telkens weer over: hoe koppig, vastberaden en eenstemmig de persoonlijkheden zijn in wie dit zich afspeelt, ieder op een eigen wijze en daar vanaf dag een geen seconde vanaf te brengen.”

Spreekt deze introductie op persoonlijke ontwikkeling je aan? Via de contactpagina kunnen we elkaar digitaal ontmoeten en een afspraak inplannen voor een nadere kennismaking.

Warme groeten,

Lotte

Is coaching voor nu een brug te ver of een te grote investering qua tijd, geld en/of innerlijke ruimte? Je bent ook van harte welkom om eens deel te nemen aan een groepssessie, een individuele verdiepingssessie of een lezing. Kijk voor meer informatie onder "Positieve desintegratie" of "Professionals". 

Wees wezenlijk welkom

Verdiepingssessie 

Activiteiten

Wij gaan zorgvuldig om met je informatie. Lees hier de privacyverklaring

Publicaties

Testimonials

ontwerp en ontwikkeling soulcreatives - foto's: Ruud Overes - tekst: Lotte van Lith