Verdiepingssessie

Website sectie

Begaafdheid en gevoeligheid, emotionele ontwikkeling

Ben je geïnteresseerd in;

  • (hoog)begaafdheid
  • creativiteit
  • de theorie van positieve desintegratie
  • persoonlijke, emotionele ontwikkeling
  • intensiteit van beleving en/of
  • complexiteit van betekenisgeving?
    • Deze sessie is zowel van meerwaarde voor professionals, voor volwassenen voor zichzelf als voor ouders van begaafd-gevoelige, creatieve kinderen.

Tijdens de individuele sessie gaan we in op de volgende vragen:


1. Hoe verhouden begaafdheid en (hoog)gevoeligheid zich tot elkaar?
2. Welke sociaal-emotionele uitdagingen zijn gerelateerd aan begaafdheid en (hoog)gevoeligheid?
3. Hoe kun je de emotionele ontwikkeling van begaafde personen op een positief-constructieve wijze begrijpen?

We gaan met deze vragen aan de slag middels gesprek, theorie en creatieve illustraties. Ook de samenhang tussen deze vraagstukken, de vertaalslag naar de persoonlijke ervaring en praktijk, is onderdeel van de benadering.

De sessie vindt op een doordeweekse dag plaats, van 10:00 tot 15:00.

 
De lunch wordt verzorgd, alsmede de tussentijdse hapjes & drankjes. Dit in een open, prettig stimulerende omgeving en (zoals de ervaring leert) vanuit een onderzoekende en verwelkomende houding van waaruit telkens weer een bijzondere ontmoeting en verdiepingsslag mogelijk worden.


Testimonials van eerdere deelnemers lees je terug op de volgende link: http://www.alotofcomplexity.com/testimonials
 

Wees van harte welkom om contact op te nemen en de opties nader te overleggen.

De sessies vinden in Amersfoort (Vathorst) of op locatie plaats. 

Met Lentekorting komt deze sessie uit op 355 euro exclusief BTW. 


Er is vanwege de opzet volop ruimte voor vragen en persoonlijke verdieping. Na afloop ontvang je het studiemateriaal en verscheidende leestips.

Aanmelden kan via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45.


Mocht je nog vragen of suggesties hebben, ik denk evenzo graag mee!

 

Heb je een goed idee, een specifieke leerwens of sluit deze sessie bij jouw organisatorische ontwikkeldoelen aan?

Deze sessie kan ook op locatie en in groepsverband georganiseerd worden. Zodoende zouden we de thematiek ook kunnen afstemmen op bijvoorbeeld werkgerelateerde uitdagingen bij begaafd-gevoeligheid en van begaafd-gevoelige volwassenen. Mijn benadering hiervan is positief-stimulerend: de mogelijke kwetsbaarheden relateer ik aan bestaande en in ontwikkeling zijnde kwaliteiten, zowel van en binnenin de persoon als in wisselwerking met én van de werkomgeving. Ook als je graag een suggestie doet wat betreft een specifiek thema of op gerichte opzet, dan denk ik graag mee over de mogelijkheden en een samenwerking met meerwaarde.