Professionals

Website sectie

Op eigen initiatief en in samenwerking worden er in 2018 studiedagen en coaching voor professionals binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, voor leiders en over leiderschap verzorgd.

Ben je professional en leef je deskundig op van bewustwording van je persoonlijke ontwikkelprocessen? Lees graag verder.

Elke sector wordt binnen een groter geheel van verbindingen behandeld en begrepen, door de vraag 'Wat is ontwikkeling?' en het belang van emoties telkens centraal te zetten. En elke vorm van persoonlijke ontwikkeling wordt in relatie tot professionele ontwikkeling benaderd. Zoals elke persoon in ontwikkeling in samenhang met haar of zijn omgeving betekenis en zin krijgt en ervaart.

Het aanbod van studiedagen, coaching en colleges is samengevat gericht op;

 • het stimuleren van de zelfstandige, creatieve en sociale begripswijze van deelnemers
 • het aanwakkeren van een bewuste, open en verbindende ervaring van en uiting van professionele taken, doelen, waarden en ontwikkelwensen
 • het centraal stellen van de relatie als ankerpunt voor duurzame samenwerking en expressie van waarden
 • het bevragen van gehanteerde aannames, regulier gebruikte concepten binnen het specifieke vakgebied, de verschillende disciplines, de relevante sector en de specifieke professie
 • praktijkervaringen en vakkennis te relateren aan geaccepteerde en in ontwikkeling zijnde normen en waarden, persoonlijk en professioneel
 • en het persoonlijk betekenis geven aan ervaringen, beroepsgerelateerde keuzes en het hebben van een sociale functie, het hebben van invloed en het ervaren van invloed

Deelnemers worden zich bewust(er) van hun overtuigingen, gedragspatronen, mens-beeld, waarden en weten dit zowel aan hun persoonlijke ervaring en praktijkervaring te relateren als aan hun ontwikkelwensen en concrete doelen.

 

Tijdens de studiedagen werken we onder andere met en vanuit de volgende onderzoeksvragen en ontwikkelwensen:

 • Wat is persoonlijke ontwikkeling?
 • Waarom is persoonlijke ontwikkeling van sociaal, cultureel of maatschappelijk belang?
 • Wat is de samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale, organisatorische ontwikkeling? 
 • Waarom zijn emoties van belang voor leiders die maatschappelijke veranderingen nastreven? Hoe hangen emoties samen met de verwezenlijking van effectief, sociaal, duurzaam leiderschap en hoe draagt de leider dit z?lf uit?
 • Welke rol spelen emoties bij besluitvorming?
 • Welke dimensies van persoonlijke ontwikkeling zijn er, welke komen waar en hoe tot uiting?
 • Hoe hangt de emotionele realiteit van een leider betekenisvol samen met zijn leiderschap?
 • Wat is een 'ontwikkelgerichte kijk op en begrip van psychische processen, conflicten en uitdagingen'? 
 • Hoe hangt emotionele ontwikkeling samen met morele ontwikkeling?
 • Wat zijn emoties en welke relatie hebben emoties en gevoelens tot zingeving en waarden?
 • Hoe kan de huidige diagnostiek binnen de GGZ anders, aanvullend of verdiepend begrepen worden als rekening wordt gehouden met het belang van emotieregulatie?
 • Welke dominante begripswijzen zijn er binnen de geestelijke gezondheidszorg en (hoe) kunnen we de dominantie van deze begripswijzen nader begrijpen? 
 • Welke alternatieve begripswijzen van psychische processen zijn relevant, actueel en passend bij recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, op maatschappelijk, wetenschappelijk en filosofisch gebied?
 • Welke plek neemt psycho-educatie in binnen onderwijs, welke plek zou psycho-educatie in kunnen of zelfs moeten nemen binnen het onderwijs? Welke rol speelt de docent bij dit vraagstuk en het aanbod van psycho-educatie?
 • Waarom is emotioneel bewustzijn een belangrijke aspect van leiderschap? Hoe komt emotioneel bewustzijn tot uiting in leiderschap?
 • Wat wordt bedoeld met 'emotionele organisatie' en wat biedt dit concept voor mijn begrip van leiderschap, mijn rol als docent of mijn werk als therapeut?
 • Hoe kun je persoonlijke ontwikkeling als een creatief proces opvatten en waarom biedt dit perspectief meerwaarde?

Het aanbod van 2018 wordt onder de subpagina's Onderwijs en Gezondheidszorg nader toegelicht. Ben je geïnteresseerd in coaching, wellicht op basis van of geïnspireerd door 1 of meerdere van bovenstaande vragen? Kijk dan eens op de pagina Coaching of neem contact op via lotte@alotofcomplexity.com. Je zou per individuele aanvraag informatie kunnen ontvangen over de coachings - en trainingsmogelijkheden. Ik denk graag mee! 

Heb je een specifieke vraag of persoonlijke ontwikkelwens, heb je een idee over, behoefte naar of suggestie voor het ontwikkelen en organiseren van een workshop of training binnen jouw organisatie, neem dan graag contact op via deze website of telefonisch via 06 12 22 42 45.

Lees meer

Lees je graag meer, verdiep je je graag in het inhoudelijke aanbod, kijk dan eens op de pagina Publicaties of op www.lottevanlith.nl. Op deze pagina's tref je activiteiten en blogs aan waar(in) relevante thema's worden behandeld,

Staat een thema van jouw interesse hier niet bij, of roept het lezen van een blog verdere lees-en-leer-motivatie op? Schroom niet om via deze website contact op te nemen voor leestips, kijktips, literatuurlijsten of anderszins boeiende links en materiaal. Specificeer in dit geval graag in je bericht waar je interesse naar uitgaat en vermeld de vraag naar verdiepingsmateriaal in het onderwerp van de mail.

Alvast bedankt en wellicht tot mails, spreeks of lees!