Onderwijs

Website sectie

Werk jij als docent, trainer, mentor, begeleider, onderwijskundige, psychotherapeute, psycholoog, leraar, coach, therapeute of heb je via andere wegen interesse naar zorg en onderwijs van zorg-samen en onwijs goede kwaliteit? Onderzoek jij graag de verbanden tussen je persoonlijke en je professionele ontwikkeling? Ben je intrinsiek waardengedreven en staat ontwikkeling je nauw aan het hart? Ga je graag zachtmoedig bewust en cognitief soepel om met veelzijdige, soms complexe leerprocessen en waardeer je hierbij zowel de relatie en het moment als de inhoud, vorm en langere termijn tendensen? Lees onderstaand graag geëngageerd verder over het aanbod van specialisatiemodules en kenniscolleges en schroom niet een seintje te geven, mocht je vragen, suggesties, te delen prikkels of ongebreidelde interesse hebben. 

 

Op de toekomstige agenda

 

Dabrowskiaanse Ontwikkeling

Positieve desintegratie: persoonlijke, emotionele ontwikkeling & begaafdheid 

In deze specialisatiemodule onderzoeken we welke positieve, constructieve betekenis Dabrowski’s gedachtegoed heeft voor begrip van persoonlijke, emotionele ontwikkeling en begaafdheid. We onderzoeken welke rol innerlijke conflicten binnen Dabrowski’s visie op persoonlijkheidsontwikkeling hebben. We vullen dit onderzoek aan met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. De casuïstiek zullen we tevens actief analyseren om de theorie te leren toepassen en uitingsvormen van de beschreven groeidynamiek te leren herkennen binnen eigen ervaren en binnen de eigen begeleidingspraktijk. 

Middels (actueel relevante) theoretische verdieping, creatieve voorbeelden en wetenschappelijke aanvullingen realiseren we verdiepend begrip van zowel de theorie als het proces van positieve desintegratie. “Groei middels conflict” wordt kritisch onderzocht, desintegraties en integraties van verschillende types en niveaus worden verkend. De mentale en emotionele ontwikkeling van de begaafde persoon, in interactie met zijn of haar omgeving, wordt veelzijdig en in de diepte onderzocht. Niet het elimineren van symptomen staat voorop in het begrip en behandeling van sociaal-emotionele uitdagingen inherent aan persoonlijke ontwikkeling, maar de mogelijkheden tot positieve groei die verbonden zijn aan de complexiteit en intensiteit inherent aan begaafdheid. 

Data:

Maandag 19 maart 2018

Maandag 16 april 2018

Maandag 28 mei 2018

Locatie : Utrecht

Voor een uitgebreide toelichting op deze driedaagse kun je de studiegids raadplegen : https://www.novilo.nl/specialisatie-modules/dabrowski/

 

Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness 

Omgaan met intensiteit en expressie van intensiteit 

We zoemen in op begaafdheid begrepen als ‘intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving’. Vervolgens stellen we de vraag centraal “Hoe om te gaan met intensiteit en complexiteit”? Hier komen mindfulness en de uitgebreid onderbouwde, positieve effecten van deze praktijk en aanverwante filosofie om de hoek kijken. We begrijpen mindfulness mede als omgangsvorm met én ervaring van intensiteit. Mindfulness is niet zozeer waardevol om intensiteit van beleving te verlagen of elimineren, wél om duurzaam, waarderend en structureel te leren omgaan met intensiteit. Soms ook om intensiteit op ervaringsniveau op prettige, verwelkomende wijze te stimuleren. Alle met doel draagkracht te vergroten en draaglast te leren herkennen en begeleiden.

Verder begrijpen we het streven naar zingeving als kenmerkend van begaafde personen en de wijze waarop zij al denkende, doende, voelende en verbindende betekenis geven aan zichzelf, anderen en leven. Zingeving wordt begrepen als het hebben van een autonome en inherent verbonden plek in een groter geheel en het ontwikkelen van persoonlijke waarden die actief in de wereld en in interactie met omgeving waargemaakt worden. Zingeving is zo bekeken een houdbare, duurzame expressievorm van intensiteit, een wijze van intens-zijn en intensiteit leven die als zingevend wordt ervaren. Waarbij mindfulness en mindful in het leven staan de voortgaande zorg kunnen bieden om zingeving intens te uiten, te ervaren en te delen. Bewust begaafd leven wordt begrepen als zowel het onderhouden van balans als het aangaan van groeidynamiek. Zo benaderen we de drieluik ‘herkenning van, omgaan met en expressie van intensiteit’ vanuit een filosofie over verbinding, samenhang en groei (zingeving) en werkzame praktijk en zorg (mindfulness). 

Data:

6 maart 2018

3 april 2018

29 mei 2018

Locatie: Utrecht

Voor een uitgebreide toelichting op deze driedaagse kun je de studiegids raadplegen : https://www.novilo.nl/specialisatie-modules/begaafdheid-zingeving-mindfulness/

 

Kenniscolleges 

Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling

Tijdens dit kenniscollege werken we met de volgende vragen:

1)    Wat is emotionele ontwikkeling? Hoe kunnen we emotionele ontwikkeling op een over – en inzichtelijke wijze structureren?

We bespreken een uitgebreid overzicht van emotionele ontwikkeling door de jaren heen. Dit overzicht relateren we inzichtelijk aan een verscheidenheid aan mogelijke conflicten en uitdagingen. We hebben hierbij ook en specifiek aandacht voor persoonlijke groei die na volwassen leeftijd voortgaat, en voor versnelde ontwikkeling zoals deze zich (tevens op jonge leeftijd) bij begaafdheid voor kan doen.  

2)    Welke invloed heeft de complexiteit en intensiteit kenmerkend van begaafdheid op emotionele ontwikkeling? Hoe uiten complexiteit en intensiteit zich op emotioneel niveau en binnen emotionele ontwikkeling?

We hebben hierbij aandacht voor de mogelijk positieve rol van innerlijke conflicten en negatieve emoties, in het licht van ontwikkeling. We kijken intensief naar ervaringen die zich ten aanzien van begaafdheid en emotionele ontwikkeling voordoen, zoals “anders-zijn” en een relatief hoge prikkelbaarheid. Bij het begrip van emotionele ontwikkeling betrekken we de zoektocht en wens naar authentieke zingeving, autonomie en de “drive” om bij te dragen aan het grotere geheel, zoals vaak benoemd als kenmerkend voor begaafd-gevoelige personen.

3)    Hoe kun je deze uitdagingen en deze ontwikkeling op een versimpelde, doch zorgzame en effectieve wijze benaderen, hoe kun je er compassievol mee omgaan? Wat is emotionele ontwikkeling?

Deelnemers krijgen tips mee voor de omgang met emoties en emotionele ervaring (al dan niet in de begeleidingspraktijk), en we vatten de besproken aandachtspunten helder samen.

Datum: 25 april 2018

Locatie: Utrecht 

Zie voor meer informatie en aanmelding graag: https://www.novilo.nl/product/kenniscollege-begaafdheid-emotionele-ontwikkeling-pilot/

Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness

Tijdens dit kenniscollege zullen we een begrip van begaafdheid verkennen waarbinnen zingeving centraal staat. Vervolgens bevragen we welke hobbels gerelateerd kunnen zijn aan ieders persoonlijke zoektocht naar zingeving en persoonlijke betekenisgeving aan ervaringen, uitdagingen en conflicten.

Daarbij stellen we de vraag hoe deze hobbels van invloed zijn op de ervaring van zin en de toekenning van zin aan leven. We verkennen hoe “mindful” in het leven staan zich verhoudt tot deze hobbels, of en hoe deze levenshouding van positieve invloed kan zijn op de constructieve en flexibele omgang met conflicten, en de wens tot zelfactualisatie en autonomie die veel begaafde personen herkennen.

Deelnemers worden gestimuleerd om de perspectieven ook naar de actuele praktijk te vertalen, primair naar actuele persoonlijke ervaringen en vervolgens vertaald naar de praktijk van talentbegeleiding. Deze vertaalslag is erop gericht deelnemers aan het kenniscollege te motiveren de behandelde thematiek ook in contact met talent te delen en te leven.

Datum: 25 april 2018

Locatie: Utrecht

Zie voor meer informatie en aanmelding graag: https://www.novilo.nl/product/kenniscollege-begaafdheid-zingeving-en-mindfullness/

Eerdere reacties:

"Mooie, duidelijke connectie gemaakt tussen mindfulness en begaafdheid waarbij goede verbindingen zijn gelegd tussen verschillende eigenschappen van begaafdheid."

"Veel diepgang en een grote diversiteit aan aanknopingspunten."

"Prachtige verbinding tussen de drie onderwerpen, ik had graag nog langer geluisterd. Voor mij is deze informatie essentieel als het gaat om hoogbegaafdheid." 

"Een mooie ervaring, een aanmoediging om weer meer in het hier en nu te zijn,"

"Superboeiend en inspirerend!"