Verdiepingsmodule

Website sectie

Leer je intens, complex, creatief…? Toets je het geleerde graag en veelvuldig aan je persoonlijke ervaring? Wens je geen 1-op-1 coachingstraject te volgen maar wél persoonlijk en professioneel te ontwikkelen? Herken je jezelf in beschrijving van begaafdheid en sensitiviteit? Ben je geïnteresseerd in het proces van positieve desintegratie? Spreken de “overexcitabilities” of hoogsensitiviteit je aan?

De verdiepingsmodule is interessant voor (jong)volwassenen die geen coaching wensen maar wel graag zelfeducatie aangaan ter ontwikkeling van zelf-coaching.

Deze module is tevens van waarde voor begeleiders die met ontwikkelgretige (jong)volwassenen meebewegen en hun begrip van en voor deze processen graag ontkaderend ingekaderd verdiepen. Begeleiders die als intentie van hun begeleiding het ondersteunen richting zelf-coaching zien.

Zelf-coaching is zowel het zorgzaam leren omgaan met (hevige) innerlijke conflicten als het toewerken naar het verwezenlijken van jouw waarden, via actie en in verbinding met je omgeving. Juist het zorgvuldig omgaan met emoties, het durven leven in en vanuit je gevoelswereld en het fit onderhouden van relaties staan hierbij centraal.

Lees meer

Inhoudelijk programma

We komen met maximaal vijftien personen vier keer een volle en volledige dag bijeen. Het proces van positieve desintegratie, zoals beschreven in de theorie, vormt hierbij een voorname inspiratiebron en ontspannen, verhelderende gids.

Wat komt aan bod?

  • Het ontwikkelperspectief uit de theorie van positieve desintegratie komt ruimschoots aanbod. We vieren het ontwikkelpotentieel van innerlijke conflicten! Door zorgvuldig, invoelend en lerend naar innerlijke conflicten te luisteren. We bespreken uit de praktijk ontsproten voorbeelden en delen ervaringen. We raken zodoende vertrouwd met des mens psychologische groeidynamiek. 

 

  • Persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis - welke ervaringen zijn zoal vormend geweest voor je persoonlijkheid, voor hoe je nu in het leven staat en beweegt? Welke verbanden herken je tussen verleden, heden en toekomst? We werken analytisch en creatief, talig en beeldend, ervaringsgericht en reflectief.

 

  • Aandacht & beweging - waar beweeg je naar toe en waar beweeg je vanaf? Waar kijk je liever van weg of waar focus je intensief op? Kun je zijn met wat er "is"? We onderzoeken de kwaliteit van aandacht en hoe deze samenhangt met emotioneel beleven, je omgang met dierbaren, de vormgeving van je begeleiding en de vervolgmaking van creatieve projecten.

 

  • Bewustwording van wat er zich in ’t moment voordoet- het proces van bewustwording in de vorm van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Wat gaat er zoal in je bewustzijn om, wat neem je waar, waar oordeel je over en welke mildheid is welkom? Wat leeft er in je binnenwereld; hoe kunnen we de innerlijke complexiteit verwelkomend leren kennen? We hebben oog voor de samenhang tussen emoties en diepe waarden, tussen gedrag en zingeving, tussen sensaties en gevoelens.

 

  • Overprikkelbaarheden – we staan zinderend stil bij intensiteit van beleving en de complexiteit van betekenisgeving. Prikkelbaarheid (“overexcitability”) vereenvoudigen we door tevens aandacht te hebben voor dagdagelijkse toegankelijke omgangsvormen. We onderzoeken en beleven een dynamisch evenwicht tussen draagkracht en draaglast. We herkennen intensiteit als nieuwsgierigheid, als gedrevenheid, als veelzijdigheid, als inspiratie, als...Durf je ook intens te (be)leven? Mag het leven rommelig zijn, mogen verlangens hardop uitgesproken worden? Hoe ga je om met onzekerheid én avontuurzin?

 

  • Relaties - we bespiegelen welke waarden van belang zijn in dierbare relaties, welke zorgbehoeften er binnen relaties leven en hoe we deze realiseren. We hebben ook oog voor grotere cirkels van invloed. In welke systemen en subsystemen leef je, welk netwerk spreek je ter steun en avontuur aan?  

 

  • Creatieve, waardengedreven zelfexpressie binnen een groter geheel van zingeving. Wat wil jij in de wereld zetten? Met welke maatschappelijke veranderingen beweeg jij mee en hoe geef je hier vorm aan? 

 

De thema's benaderen we in elkaars verlengde, met nauwgezet oog voor de samenhang, die je in essentie zélf bent. We stimuleren autonomie-in-verbondenheid, ruimte gevend voor uitgesproken visies, grenzeloze nuances en oprechte interesse in de eigen en elkaars belevingswereld.

Ik deel op ongedwongen en geanimeerde wijze de levenslessen en coachingservaring van de afgelopen jaren. Daarbij betrek ik tevens ervaringen met oosterse psychologie, kunst als uiting van intensiteit en levensverhalen en deskundigheid op het gebied van begaafdheid en intensiteit.

We werken met ervaringsgerichte oefeningen, de fiere kracht van spiegeling en (optioneel) intensieve studie.

Je ontvangt gevarieerd studiemateriaal, de lunch is inclusief en we creëren met elkaar een veilige en vrije sfeer om ieders individuele ontwikkeling ook via groepsdynamiek te dragen en positief te stimuleren. 

 

Een ervaring van een eerdere deelnemer

"Bij Lotte heb ik een persoonlijke verdiepingssessie, en daarna ook de verdiepingsmodule positieve desintegratie gevolgd. Nadat ik op haar website voor het eerst las over deze persoonlijkheidsleer, was ik onmiddelijk geboeid. Ik herkende het intense proces waar ik al jaren inzit, maar waar ik niet altijd woorden aan kan geven. Dat ik mijn proces opeens in een kader kon plaatsen, en van het idee dat er ook andere mensen zijn die hetzelfde ervaren, werd ik erg enthousiast. Tijdens de persoonlijke sessie en de groepssessies deed ik aan zelfonderzoek, zelfreflectie en zelfcoaching, en was er waardevolle uitwisseling op dat gebied tussen de deelnemers. Ook leerde ik hoe ik dezelfde technieken en wijsheden kon inzetten in mijn eigen begeleidingspraktijk als stemcoach. Dit alles onder de zeer betrokken begeleiding van Lotte, die liefdevol spiegelt en je uitdaagt om nét nog even wat dieper te kijken naar wat er écht speelt in je belevingswereld. Ze doet dit intuïtief en met veel fijngevoeligheid, gestoeld op een stevige theoretische basis en ondersteund met heel veel kennis. Dat Lotte het niet schuwt om soms kwetsbare episodes uit haar eigen leven te delen, draagt bij aan een veilige, vertrouwde en gelijkwaardige sfeer waarin ik me uitgenodigd voelde om persoonlijke ervaringen te delen. De originele manier waarop ze het proces van persoonlijke ontwikkeling daarnaast ook nog illustreert aan de hand van literatuur, video, muziek en creatieve opdrachten, maakte de sessies iedere keer weer tot een feestje waar ik van tevoren naar uitkeek, en bruisend van de inspiratie weer van terugkeerde."

 

De investering voor viermaal deelname

 

particulier: 695 euro, inclusief BTW.

 

zakelijk: 825 euro, inclusief BTW 

 

Doelgroep: (jong)volwassenen, begeleiders van (jong)volwassenen

 

Betaling kan in twee of drie keer voldaan worden.

 

Waar en wanneer?

 

Locatie:

 

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en met de auto. Er zijn voldoende gratis parkeerplekken.

 

Data:

 

11 mei

25 mei

8 juni

29 juni

 

De dagen starten om 09:00 en ronden we af rond 17:00.

 

Aanmelden?

Stuur een mail met naam en contactgegevens naar lotte@alotofcomplexity.com of bel via 06 12 22 42 45