Publicaties

  • Pagina2Pagina1

  • Noordik 1Noordik 2

  • Na twee uitverkochte, bovenal energieke edities van de studiedag 'Vrouw en Begaafd' organiseert Lotte van Lith op 12 oktober de studiedag 'Man en Begaafd', in samenwerking met Rob Huiskes. 

    Ditmaal staan we sensitief stil bij de persoonlijke ontwikkelingen van begaafde mannen. Daartoe hanteren we talrijke perspectieven en bovenal een vrije uitwisseling van ervaringen!