Inspiratie & Intervisie Dag: Positieve Desintegratie

Tijdstip activiteit

*inspirationele dag voor psychologisch en pedagogisch begeleiders, die zich ook graag verdiepen in het proces positieve desintegratie*

Naar aanleiding van de positieve ervaring van Dag 1 organiseren we op donderdag 10 oktober de tweede "Inspiratie & Intervisie Dag: Positieve Desintegratie".

Tijdens deze dag wordt inspiratie, reflectie en intervisie gecombineerd. We hebben de theorie van positieve desintegratie als inspiratiebron, we vertrekken en keren altijd weer terug bij ervaring en bewustwording.

 

We starten de ochtend met een verdiepingsslag. Lotte (van Lith) verzorgt een deskundige en bevlogen presentatie over intensieve aspecten uit de begeleidingspraktijk en het proces van positieve desintegratie. We bespiegelen ervaringen, Dabrowskiaanse perspectieven en kwetsbaarheden als begeleider. Uiteraard hebben we oog voor kwetsbaarheden en het ontwikkelpotentieel zoals deze zich in de afwisselend intense sociale interacties en innerlijke bewegingen - binnen de begeleiding - voordoen.
Daarnaast maken we een opmars naar de intervisie, door kort en verhelderend stil te staan bij wat we elkaar kunnen bieden tijdens de middag en als collega's in een divers en levendig netwerk.

Na de lunch komen we in drie groepen samen om eigen ingebrachte casuïstiek c.q. vragen te bespiegelen. Op voorhand kies je de vraagstukken uit waar je graag samen aandacht voor hebt.
De vorige keer is gebleken hoe inspirerend en verbindend deze uitwisseling kan zijn. De sfeer is open en ruimhartig en de bevragende, met ervaring gevormde inbreng van allen is van meerwaarde voor ieders persoonlijke begrip.

We sluiten de dag af met een terugblik, samenvatting en opmars naar een volgende bijeenkomst. Dit kan betekenen dat er meerdere intervisiegroepjes worden gevormd die met enige regelmaat op eigen locatie worden georganiseerd en/of dat je bijvoorbeeld weer deelneemt aan de volgende "inspiratie en intervisie dag".

We komen samen met psychologisch en pedagogisch begeleiders, zoals coaches, psychologen, leerkrachten en therapeuten. Zij zijn veelal actief binnen de begeleiding van begaafd-sensitieve personen. Je bouwt via deelname dus ook aan een betrokken netwerk.

*Praktische informatie*

Donderdag 10 oktober, 09:30 - 17:00
Locatie: Hart van Vathorst, Amersfoort Vathorst

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

De locatie is goed bereikbaar met auto (gratis parkeren, navigeer naar straat "Wouda") en openbaar vervoer (vijftien minuten wandelen vanaf station Amersfoort Vathorst).

*Aanmelding en vragen*

105 euro inclusief BTW, koffie/thee en een gezonde lunch.

Spreekt deze opzet je aan? Neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45 voor je aanmelding (welkom!) of eventuele vragen (evenzo welkom).

*Nota Bene*

De dag gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen. Het maximaal aantal deelnemers is 14. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de mail ontvang je een bericht over de definitieve voortgang.

Warme groeten en wellicht tot ziens,

Lotte