Inspiratie & intervisie: positieve desintegratie

Tijdstip activiteit

Hierbij deel ik graag de mogelijkheid om een inspiratie-en-intervisie te volgen voor wie zich als begeleider (coach, trainer, docent, psycholoog, psychotherapeut..) verdiept heeft in positieve desintegratie.

Tijdens deze studiedag verzorg ik in de ochtend een inspirerende uiteenzetting over een aandachtspunt uit het proces positieve desintegratie.
Na de lunch werken we in groepjes met zelf-ingebrachte casuïstiek, die vanuit positieve desintegratie (en de daarin beschreven groeidynamiek) benaderd wordt.

De opzet is erop gericht om elkaar open, onderzoekend, kritisch en waarderend feedback te kunnen bieden op de eigen begeleidingspraktijk en in een veilige, vrije sfeer vragen te delen en perspectieven en ervaringen uit te wisselen.

Samengevat staat het ontwikkelpotentieel van innerlijke conflicten centraal, zowel binnen de casuïstiek als in feedback op elkaars processen als begeleider.

Aan het einde van de middag bespreken we ervaringen plenair.

Deze dag vormt zodoende een mogelijke opmars naar intervisie-groepjes. Deze optie bespreken we dan tevens deze dag, opdat we ook een idee krijgen van de animo, de opzet en de organisatie.

Onderdeel van de intervisie zou bijvoorbeeld een Facebookgroep kunnen zijn. We kunnen overleggen of hier animo voor is en wie hierin organisatorisch het voortouw zou willen nemen.

Het programma

09:00 - inloop
09:30 –11:00 Inspiratie TPD
11:00 – 12:00 Korte toelichting intervisie
12:00 – 13:00 Lunchpauze
13:00 – 13:30 Vragen
13:30 – 15:30 Intervisie
15:45 – 17:00 Opmars naar intervisiegroepjes

Voorafgaand stuur ik een document toe dat gebruikt kan worden ter kader voor het voorbereiden van de uitwisseling in de middag. Ook ontvang je nadien relevant studiemateriaal.

Voor deelname aan deze dag betaal je 92,50 euro. BTW, Koffie en thee zijn inbegrepen.

Deze dag gaat door bij minimaal 12 deelnemers. We hebben ruimte voor maximaal 20. Uiterlijk een week van tevoren ontvang je een definitieve mail over de voortgang.

Dag: 5 juli 09:00 - 17:00

Locatie:

Novilo Zaal B
Europalaan 400
3526 KS Utrecht

Fantastisch als je erbij kunt zijn & we elkaar hartelijk kunnen inspireren!

Aanmelding gaat via lotte@alotofcomplexity.com. Graag ontvang ik je naam en het adres voor de facturering. Ook bij vragen of suggesties ben ik bereikbaar.

Wellicht tot ziens,

Lotte