Kenniscollege Wijsheid, 19 mei 2017

Tijdstip activiteit

In dit kenniscollege staat wijsheid als ervaringsgerichte, waardevolle en veelzijdige expressie van begaafdheid centraal.

Begrip van het concept wijsheid wordt onderzocht aan de hand van verschillende theorieën en voorbeelden. Hiermee wordt de actuele relevantie van “wijsheid” binnen bijvoorbeeld het onderwijs aan begaafdheid tevens aangestipt.

We focussen op de ontwikkeling en de uitingsvormen van wijsheid, relateren de verkenning van wijsheid aan kenmerken van begaafdheid en bespreken de groei en uiting van wijsheid binnen de cognitieve, emotionele ontwikkeling van het begaafde kind tot volwassene, en verder.

Het actief herkennen van wijsheid van begaafde kinderen en (jong)volwassenen, in ‘kleine’ en ‘grote’ vorm, alledaags en in ontwikkeling, wordt hierbij besproken en illustraties uit de praktijk worden gedeeld. Ook staan we stil bij het stimuleren van wijsheid van begaafde kinderen en (jong)volwassenen, o.a. middels literatuur en filosofie, maar ook creatief en op alledaags niveau.

We gaan filosoferend en onderzoekend aan de slag, met een nadruk op de vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers worden geïnspireerd wijsheid in uiting te herkennen en wijsheid op creatieve en verbindende wijze te stimuleren bij talent. 

Docent: Lotte van Lith

Aanmelding: http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-wijsheid/