Positieve Desintegratie & Zelf-coaching

Tijdstip activiteit

Ben je geïnteresseerd in de theorie van positieve desintegratie? Leer je intens, complex, creatief…en graag zelfstandig? Leer je op eigen tempo en is spiegeling van gelijkgestemden daarbij een prettige aanmoediging? 

Wil je geen 1-op-1 coaching maar wél persoonlijk en professioneel ontwikkelen? Ben je graag je eigen beste leraar?

 

Of: Begeleid jij hoogbegaafde volwassenen en/of jongvolwassenen en wil je graag meer weten over positieve desintegratie in uitvoering?  

 

Graag deel ik de expertise die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld*. 

Helemaal graag met hen, die zich niet zelden uit gevoelsmatige nood (van interesse, daadkracht tot onzekerheid) gestimuleerd voelen tot persoonlijke ontwikkeling. Of voor wie persoonlijke en professionele ontwikkeling vanzelfsprekend verbonden zijn. 

Vaak ontvang ik de vraag of ik de kennis en ervaring van positieve desintegratie, als theorie en proces, ook wil delen met personen die hun persoonlijkheidsontplooiing graag ongewoon zelfstandig vormgeven. Hoe ik deze kennis en ervaring voor hen toegankelijk kan maken, buíten een intensief coachingstraject om. 

Met deze fijne vragen in 't achterhoofd heb ik deze verdiepingsmodule ontworpen. Te meer omdat ik zélf dolgraag studeer, uitpluis, bevraag... en de studie al levend, alledaags en op lange termijn, toepas en ontwikkel, zonder hierbij een specifieke methode langdurig te beoefenen of een begeleiding te volgen. Oftewel, de vraag naar zelfstudie klinkt mij bekend in de oren! 

Positieve desintegratie heeft voor mij de tand des tijds doorstaan: dit gedachtegoed bleek als theorie, bovenal als gevoeld proces voldoende draagkracht te bezitten om met mijn ontwikkeldrift mee te bewegen.

Voor wie?

De verdiepingsmodule is interessant voor (jong)volwassenen die geen coaching wensen maar wel zeer graag hun zelfeducatie voeden tot ontwikkeling van zelf-coaching en persoonlijkheid*.

De module is tevens van meerwaarde voor begeleiders die met ontwikkelgretige (jong)volwassenen meebewegen en hun begrip van en voor deze processen graag ontkaderend ingekaderd verdiepen. Die als intentie van hun begeleiding het ondersteunen richting zelf-coaching zien.

Zelf-coaching is zowel het zorgzaam leren omgaan met (hevige) innerlijke conflicten als het toewerken naar het uiten van jouw waarden, via actie en in verbinding met je omgeving. Juist het zorgvuldig omgaan met emoties en het fit onderhouden van relaties staan hierbij centraal. Alsmede het florerend gedijen als jezelf, in en mét 'de buitenwereld'.

Inhoudelijk programma

We komen met maximaal vijftien personen vier keer een volle en volledige dag bijeen. De theorie van positieve desintegratie vormt hierbij een voorname inspiratiebron en deelnemers krijgen rijkelijk inzicht in dit uitgebreide gedachtegoed van Kazimierz Dabrowski. We bestuderen:

  • De belangrijkste concepten uit dit gedachtegoed komen ruim aanbod. We onderzoeken tevens de relaties tussen deze concepten; de theorie. Een ontwikkelgericht begrip van innerlijke conflicten staat centraal.
  • Sterker nog, we vieren het ontwikkelpotentieel van innerlijke conflicten! Door zorgvuldig, invoelend en 'lerend' naar innerlijke conflicten te luisteren.
  • Wat is het proces van positieve desintegratie? We bespreken voorbeelden, delen ervaringen en we bevragen inzicht-biedende, spiegelende en inspirerende casuïstiek. 
  • Persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis - welke ervaringen zijn vormend geweest voor je persoonlijkheid, welke verbanden ervaar jij tussen verleden, heden en toekomst?
  • Bewustwording van wat er zich in ’t moment voordoet- het micro-proces van bewustwording in de vorm van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Wat gaat er zoal in je bewustzijn om? 
  • Overprikkelbaarheden – we staan zinderend stil bij intensiteit van beleving en de complexiteit van betekenisgeving. Prikkelbaarheid vereenvoudigen we door tevens aandacht te hebben voor praktische, ervaringsgerichte omgangsvormen. Hoe ga je zorgzaam en wijs om met intensiteit? Hoe ben je sensitief naar je binnenwereld toe en welke sensitiviteit ervaar je richting je omgeving, zogezegd naar buiten toe?
  • Coping met emotie en kwetsbaarheid - van conflict-bevestigende strategieën naar veerkrachtige sensitiviteit
  • Creatieve, waardengedreven zelfexpressie binnen een groter geheel van zingeving. Wat wil jij in de wereld zetten? We verbinden vormingskracht en levenskunst.

Ik deel de levenslessen en coachingservaring van de afgelopen zeven jaar (en verder..). Daarbij betrek ik tevens (ervaringen met) lichaamsbewustzijn, dynamiek van de psyche, boeddhistische psychologie, meditatie, kunst als uiting van intensiteit en levensverhalen, de psychologie en biologie van stress en floreren, en deskundigheid op het gebied van begaafdheid en intensiteit. 

We werken met intensieve studie, ervaringsgerichte oefeningen en de fiere kracht van spiegeling. Bovenal werken we met wat zich aandient in dit ontwikkelproces, als zijnde een vitale expressie van wat er in je leeft en in ontwikkeling is.

Je ontvangt studiemateriaal, de lunch is inclusief en we creëren met elkaar een veilige en vrije sfeer om ieders individuele ontwikkeling ook via groepsdynamiek te dragen en positief te stimuleren.

De investering voor viermaal deelname

particulier: 580 euro, ex BTW.

zakelijk: 680 euro, ex BTW.

Doelgroep: (jong)volwassenen, begeleiders van (jong)volwassenen

Betaling kan in twee of drie keer voldaan worden. Uiterlijk eind augustus ontvang je een bericht over de voortgang.

Waar en wanneer?

Locatie:

Hart van Vathorst

Angelinapolder 3

3825 LX Amersfoort

Data


-    Zaterdag 8 september
-    Zaterdag 29 september
-    Zaterdag 20 oktober
-    Zaterdag 3 November

óf

-     Vrijdag 21 september
-     Vrijdag 12 oktober
-     Vrijdag 9 november
-     Vrijdag 30 november

De dagen starten om 09:00 en ronden we af rond 17:00.

 

Aanmelden?

Stuur een mail met naam en contactgegevens naar lotte@alotofcomplexity.com of bel via 06 12 22 42 45

 

 

*en de onzekerheid die hier ook aan inherent is:)

*zoals Dabrowski deze term in zijn theorie van positieve desintegratie duidt