Prince door een Dabrowskiaanse lens

Tijdstip activiteit

29 oktober verzorgt Lotte van Lith een Dabrowskiaanse lezing over Prince, tijdens het Mensa Oktoberweekend

April 2016 overleed de muzikale grootheid Prince. Middels verscheidende media, persoonlijke reflecties en conceptuele inkadering zal Lotte van Lith tijdens deze lezing haar verdiepende kennismaking met de wereldberoemde artiest delen. Het conceptuele `framework` van de lezing is de theorie van positieve desintegratie. Deze theorie geniet veel bekendheid binnen het onderzoek naar en onderwijs van hoogbegaafdheid. Dabrowski?s oorspronkelijke visie op persoonlijkheidsontwikkeling en de rol van overprikkelbaarheden (een meer dan gemiddeld prikkelbaar zenuwstelsel) spreekt hoogbegaafden sterk aan.  

De lezing bestaat uit een korte introductie van de theoretische inkadering die Lotte hanteert om haar verdiepende kennismaking te structuren en als functie van persoonlijke ontwikkeling te duiden. Vervolgens zal ze nader in zoemen op de verscheidende media die ze gelezen, bekeken en geluisterd heeft, met als doel een persoonlijk beeld en indruk van Prince te vormen. Lotte zal de meest opvallende en emotioneel betekenisvolle aspecten uit de kennismaking met de ultra-creatieve artiest toelichten en vertalen naar haar kennis en begrip van de theorie en begaafdheid. De lezing biedt een creatieve, intensieve en inspirerende stimulans tot reflectie over en begrip voor persoonlijke begaafdheidsvragen.

Lotte van Lith specialiseert zich vanaf 2010 in begaafdheid, (hoog)gevoeligheid en o.a. de theorie van positieve desintegratie. Met een potpourri aan persoonlijke conflicten als bron, implodeerde haar zelfonderzoek tot een onuitputtelijke hoeveelheid inspiratie en motivatie om in te voelen, te begrijpen, te beschrijven en te delen welke persoonlijke ontwikkelingsdynamiek kenmerkend zijn voor begaafd-gevoelige personen. Ze spreekt, doet onderzoek, coacht en verzorgt workshops en lezingen op (inter)nationaal niveau.

 

In 2016 heeft ze haar bedrijfje Lotte van Lith gedoopt tot ?A Lot of Complexity?. Op www.lottevanlith.nlen (vanaf midden juni) www.alotofcomplexity.com vind je toelichting op haar werkzaamheid, haar motivaties en het aanbod van haar diensten. Ook kun je hier gratis publicaties downloaden.