Studiedag Positieve Desintegratie 25-5

Tijdstip activiteit

Op zaterdag 25 mei vindt te Amersfoort de Studiedag Positieve Desintegratie: Begaafdheid & Ontwikkelspanningen plaats

Een waardenbewust leven is voor veel begaafde personen geen optie, maar een randvoorwaarde voor zingeving. In hun gevoeligheid en gedrevenheid zijn begaafde personen zich er niet zelden pijnlijk van bewust als hun diepere waarden niet verwezenlijkt worden. Het is daarom belangrijk de praktijk van waarden actief te betrekken bij de begeleiding van begaafde personen. De theorie van positieve desintegratie biedt verhelderende en positief-stimulerende inzichten in dit proces van bewustwording. Innerlijke conflicten zijn binnen Dabrowski’s visie namelijk een uitnodiging tot zelfactualisatie. Spanningen zijn ontwikkelspanningen. Dit gaat verder en dieper dan de (weliswaar zeer verfrissende) herkenning van de “overexcitabilities”. Het gaat zowel over het vol accepteren van hoe het leven ís als het omarmen van hoe het leven zou kunnen zijn. Werkelijk intens durven leven en beleven, dat is kwetsbaar én getuige van begaafdheid-in-uitvoering.

Tijdens deze studiedag bestuderen we het proces positieve desintegratie doortastend, juist door specifiek oog te hebben voor de samenhang tussen emotioneel beleven en waardenbewust leven, tussen belichaamde beleving en abstract begrip, tussen geanimeerde verbeelding en bewust kiezen in het hier-en-nu. We spiegelen de groeiprocessen zoals in de positieve desintegratie theorie toegelicht aan persoonlijke ervaringen, doen verschillende zelf-reflectieve oefeningen en worden geïnspireerd door inzichten in groeiprocessen van anderen.

Wees welkom voor een intens inspirerende dag!

Datum en tijden

Zaterdag 25 mei

Start 10:00
Einde 17:00

Locatie

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

Inschrijving

175 euro inclusief BTW

Inclusief gezonde lunch, studiemateriaal & eventuele nazorg via mail of telefoon

Maximaal aantal deelnemers: 20

Van de twintig deelnemers kunnen er vijf meedoen tegen een gereduceerd tarief, te weten 75 euro incl. BTW. Heb je momenteel niet de financiële middelen om het gehele bedrag te betalen, dan bied ik je toch graag de mogelijkheid om alsnog deel te nemen en deze studiedag voor jouw zelfeducatie in te zetten.

De dag staat definitief ingepland bij aanmelding van 10 (vol-betalende) deelnemers. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de sessie laat ik via mail weten of de sessie doorgang vindt.

Aanmelding: via lotte@alotofcomplexity.com.
Vermeld daarbij graag je adresgegevens voor op de factuur en eventuele dieetwensen.

Als je gebruik wilt maken van de korting, vermeldt dit dan graag in de mail.

Neem gerust contact op (06 12 22 42 45) mocht je vragen of suggesties willen delen.

Warme groeten,

Lotte