In 't verschiet: Kenniscollege Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling (2018)

Tijdstip activiteit

Tijdens dit kenniscollege werken we met de volgende vragen:

1)    Wat is emotionele ontwikkeling? Hoe kunnen we emotionele ontwikkeling op een over – en inzichtelijke wijze structureren?

2)    Welke invloed heeft de complexiteit en intensiteit kenmerkend van begaafdheid op emotionele ontwikkeling? Hoe uiten complexiteit en intensiteit zich op emotioneel niveau en binnen emotionele ontwikkeling?

3)    Hoe kun je deze uitdagingen en deze ontwikkeling op een versimpelde, doch zorgzame en effectieve wijze benaderen, hoe kun je er compassievol mee omgaan? Wat is emotionele ontwikkeling?

 

 

We bespreken een uitgebreid overzicht van emotionele ontwikkeling door de jaren heen. Dit overzicht relateren we inzichtelijk aan een verscheidenheid aan mogelijke conflicten en uitdagingen. We hebben hierbij ook en specifiek aandacht voor persoonlijke groei die na volwassen leeftijd voortgaat, en voor versnelde ontwikkeling zoals deze zich (tevens op jonge leeftijd) bij begaafdheid voor kan doen.  

We hebben hierbij aandacht voor de mogelijk positieve rol van innerlijke conflicten en negatieve emoties, in het licht van ontwikkeling. We kijken intensief naar ervaringen die zich ten aanzien van begaafdheid en emotionele ontwikkeling voordoen, zoals “anders-zijn” en een relatief hoge prikkelbaarheid. Bij het begrip van emotionele ontwikkeling betrekken we de zoektocht en wens naar authentieke zingeving, autonomie en de “drive” om bij te dragen aan het grotere geheel, zoals vaak benoemd als kenmerkend voor begaafd-gevoelige personen.

Deelnemers krijgen tips mee voor de omgang met emoties en emotionele ervaring (al dan niet in de begeleidingspraktijk), en we vatten de besproken aandachtspunten helder samen.

 

 

Competenties

 

–       De deelnemer kan de expressie en betekenis van emoties op verscheidende wijze conceptualiseren en herkennen op gedragsniveau & gevoelsniveau.
–       De deelnemer kan moeilijke, emotionele ervaringen en innerlijke conflicten in een positief, ontwikkelgericht perspectief plaatsen.
–       De deelnemer kan specifieke emotionele uitdagingen t.a.v. begaafdheid en gevoeligheid herkennen.
–       De deelnemer kan emotionele ontwikkeling vanuit een breed, conceptueel kader benaderen, en zodoende de eigen flexibiliteit in de omgang met emotionele uitdagingen vergroten.
–       De deelnemer heeft heldere tips over de omgang met en betekenisgeving aan emotionele ervaring in handen.

Docent: Lotte van Lith

Aanmelding via: http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-pilot-begaafdheid-emotionele-ontwikkeling/

Wie geïnteresseerd is in deze thematiek zou ook op deze link kunnen kijken naar toekomstige activiteiten: http://www.alotofcomplexity.com/positieve-desintegratie/verdiepingssessie