Publicaties

  • Onlangs schreef ik een artikel over inspiratie.

  • Op dinsdag 27 maart is er opnieuw een HB-Café in Gent. Lotte van Lith komt een introductie op de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski geven.

    Zie deze link voor meer informatie of lees hieronder door voor nadere toelichting op deze avond.

  • Denk en verbeeld jij complex? In grove, grote lijnen en tot in detail, preciesepeterig, verfijnd en genuanceerd genuanceerd? Zie jij in en om je heen zoveel verschillen als overeenkomsten? Voel jij intens, in pieken en dalen, in óp en in néér? Heb je de neiging om bij verveling intens te gaan dagdromen, om alternatieve scenario’s van je actuele beleving en bezigheid te bedenken? Bedenk je veel creatieve projecten, geniet je bruisend van beeldende kunst, heb je een fascinatie voor vormen in de natuur, en denk je taal snel en associatief in beelden?