Publicaties

  • Tijdens deze workshop wordt vanuit o.a. de Theorie van de Positieve Desintegratie (Dabrowski) ingegaan op het thema inspiratie. Hoe voelt inspiratie, wat is inspirerend, wat hebben verscheidende denkers ons te vertellen over inspiratie, wat is de relatie tussen inspiratie en (hoog-)begaafdheid?

    Deelnemers worden geprikkeld om hiermee aan de slag te gaan. Met andere woorden: begaafdheid-in-uitvoering.

  • Het aankomende HB-café te Eindhoven, over de groeikrachten binnen de theorie van positieve desintegratie, is uitverkocht. Op 13 oktober zal de theorie positieve desintegratie wederom ter sprake komen, ditmaal als deel van een bruisende avond over inspiratie. Hierover spoedig meer. 

    Een prachtig september gewenst!

  • Op vrijdag 6 oktober, vrijdag 27 oktober en vrijdag 3 november staan er wederom verdiepingssessies Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling ingepland. Voel je van harte welkom, inclusief je vragen, onzekerheden, twijfels, enthousiasme, ontwikkelzin en ontwikkelweestanden.

    Aanmelding kan via: lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45