Verdiepingsmodule te Vlaanderen

Website sectie

*Een mooie ontwikkeling, de verdiepingsmodule Positieve Desintegratie & Zelf-coaching is vanaf januari in Vlaanderen te volgen!*

 

Ben je geïnteresseerd in de theorie van positieve desintegratie? Leer je intens, complex, creatief…en graag zelfstandig? Wil je geen 1-op-1 coachingstraject volgen maar wél persoonlijk en professioneel ontwikkelen? Ben je graag je eigen beste leraar?

 

En/of: Begeleid jij begaafde, sensitieve volwassenen en wil je graag meer weten over positieve desintegratie in uitvoering?

 

Vaak ontvang ik de vraag of ik de kennis en ervaring van positieve desintegratie, als theorie en proces, ook wil delen met personen die hun persoonlijkheidsontwikkeling graag ongewoon zelfstandig vormgeven. Hoe ik deze kennis en ervaring voor hen toegankelijk kan maken, buíten een intensief coachingstraject om.

 

Met deze fijne vragen in 't achterhoofd heb ik deze verdiepingsmodule ontworpen. Te meer omdat ik zélf dolgraag studeer, uitpluis, bevraag... en de studie al levend, alledaags en op lange termijn, toepas en ontwikkel, zonder hierbij een langdurige begeleiding te volgen. Oftewel, de vraag naar zelfstudie klinkt mij bekend in de oren!

En positieve desintegratie bleek als theorie en bovenal als gevoeld proces voldoende draagkracht te bezitten om met de ontwikkeldrift mee te bewegen.

 

 

Voor wie?

 

De verdiepingsmodule is interessant voor (jong)volwassenen die geen coaching wensen maar wel zeer graag hun zelfeducatie voeden tot ontwikkeling van zelf-coaching en persoonlijkheid.

 

De module is tevens van meerwaarde voor begeleiders die met ontwikkelgretige (jong)volwassenen meebewegen en hun begrip van en voor deze processen graag ontkaderend ingekaderd verdiepen. Die als intentie van hun begeleiding het ondersteunen richting zelf-coaching zien.

 

Zelf-coaching is zowel het zorgzaam leren omgaan met (hevige) innerlijke conflicten als het toewerken naar het verwezenlijken van jouw waarden, via actie en in verbinding met je omgeving. Juist het zorgvuldig omgaan met emoties en het fit onderhouden van relaties staan hierbij centraal. Alsmede het florerend gedijen als jezelf, in en mét 'de buitenwereld'.

 

Inhoudelijk programma

 

We komen met maximaal vijftien personen vier keer een volle en volledige dag bijeen. De theorie van positieve desintegratie vormt hierbij een voorname inspiratiebron en deelnemers krijgen rijkelijk inzicht in dit uitgebreide gedachtegoed van Kazimierz Dabrowski.

 

We bestuderen:

 

De belangrijkste concepten uit dit gedachtegoed komen ruim aanbod. We onderzoeken tevens de relaties tussen deze concepten; de theorie. Een ontwikkelgericht begrip van innerlijke conflicten staat centraal.

Sterker nog, we vieren het ontwikkelpotentieel van innerlijke conflicten! Door zorgvuldig, invoelend en lerend naar innerlijke conflicten te luisteren.

 

Wat is het proces van positieve desintegratie? We bespreken voorbeelden, delen ervaringen en we bevragen casuïstiek. Zo raken we vertrouwd met des mens groeidynamiek.

 

Persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis - welke ervaringen zijn zoal vormend geweest voor je persoonlijkheid, voor hoe je nu in het leven staat en beweegt, welke verbanden herken je tussen verleden, heden en toekomst?

 

Bewustwording van wat er zich in ’t moment voordoet- het proces van bewustwording in de vorm van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Wat gaat er zoal in je bewustzijn om. Wat leeft er in je binnenwereld, hoe kunnen we de innerlijke complexiteit verwelkomend leren kennen?

 

Overprikkelbaarheden – we staan zinderend stil bij intensiteit van beleving en de complexiteit van betekenisgeving. Prikkelbaarheid vereenvoudigen we door tevens aandacht te hebben voor praktische, ervaringsgerichte omgangsvormen. Hoe ga je zorgzaam en wijs om met intensiteit? Bovenal: we vieren intensiteit als nieuwsgierigheid, als gedrevenheid, als veelzijdigheid, als inspiratie, als...

 

Creatieve, waardengedreven zelfexpressie binnen een groter geheel van zingeving. Wat wil jij in de wereld zetten? Hoe leef je bewust intens?

 

Ik deel de levenslessen en coachingservaring van de afgelopen zeven jaar (en verder..). Daarbij betrek ik tevens ervaringen met lichaamsgerichte therapie, positieve psychologie, boeddhistische psychologie, kunst als uiting van intensiteit en levensverhalen, de biologie van stress en floreren, en deskundigheid op het gebied van begaafdheid en intensiteit.

 

We werken met intensieve studie, ervaringsgerichte oefeningen en de fiere kracht van spiegeling.

 

Je ontvangt studiemateriaal, de lunch is inclusief en we creëren met elkaar een veilige en vrije sfeer om ieders individuele ontwikkeling ook via groepsdynamiek te dragen en positief te stimuleren.

 

*De investering voor viermaal deelname*

 

particulier: 825 euro, inclusief BTW.

 

zakelijk: 945 euro, inclusief BTW (eventueel BTW vrijgesteld).

 

Doelgroep: (jong)volwassenen, begeleiders van (jong)volwassenen

 

Betaling kan in twee of drie keer voldaan worden.

 

Waar en wanneer?

 

Locatie:

 

Odisee Campus

 

Hospitaalstraat 23

9100 Sint-Niklaas

 

Data:

 

18 januari

15 februari

15 maart

19 april

 

De dagen starten om 09:00 en ronden we af rond 17:00.

 

Aanmelden?

Stuur een mail met naam en contactgegevens naar lotte@alotofcomplexity.com of bel via 06 12 22 42 45

 

*en de onzekerheid die hier ook aan inherent is:).