Overprikkelbaarheden

  • Prince door een Dabrowskiaanse lens

    April 2016 overleed de muzikale grootheid Prince. Middels verscheidende media, persoonlijke reflecties en conceptuele inkadering zal Lotte van Lith tijdens deze lezing haar verdiepende kennismaking met de wereldberoemde artiest delen. Het conceptuele `framework` van de lezing is de theorie van positieve desintegratie. Deze theorie geniet veel bekendheid binnen het onderzoek naar en onderwijs van hoogbegaafdheid.

Subscribe to Overprikkelbaarheden