Zoeken

 • Studiedag Man en Begaafd

  Onderzoeksvragen

   

  Hoe is het om man en begaafd te zijn? Hoe begrijpen we man zijn en begaafdheid binnen onze context? Wat betekent dit (voor jou) sociaal gezien, intellectueel bekeken, emotioneel beleefd, maatschappelijk gesitueerd, fysiek ervaren, cultureel beïnvloed, spiritueel en in ontwikkeling..? Wat houdt het voor jou in om je 'een man te voelen' en wat betekent het om begaafdheid te erkennen? Kun en wil je aan beide betekenis geven?

 • Studiedag 1 februari OF 30 maart: Emotionele Begaafdheid

  Tijdens deze studiedag leren we emotionele begaafdheid op veelvoudige wijze kennen:

  • Als hoogsensitiviteit en via de overexcitabilities uit de theorie van positieve desintegratie (ontwikkelingsgericht en complexiteit-lievend). 
  • We begrijpen hoge sensitiviteit én we gaan zien, leren verbeelden, hoe sensitiviteit zich kan ontwikkelen tot prachtige persoonlijkheid, bij kan dragen aan waardevolle relaties en een hoogstbelangrijk ingrediënt is voor waardenbewuste activiteiten.