16-9: Inspiratie en intervisiedag Positieve Desintegratie

Tijdstip activiteit

*inspirationele dag voor psychologisch en pedagogisch begeleiders, die zich ook graag verdiepen in het proces positieve desintegratie*

Tijdens deze dag worden inspiratie, reflectie en intervisie gecombineerd. We delen de theorie van positieve desintegratie als inspiratiebron, we vertrekken en keren altijd weer terug bij praktijkervaring en persoonlijke bewustwording.

We starten de ochtend met een verdiepingsslag.

Op 16 september hebben we aandacht voor de overprikkelbaarheden ("overexcitabilities"). Wat weten we wél en níet vanuit onderzoek? Wat schreef Dabrowski hierover en hoe wordt kennis van de overprikkelbaarheden zoals in de begeleidingspraktijk toegepast? Is er een duidelijk verschil met hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit? Hoe verhouden overprikkelbaarheden zich tot andere concepten uit de positieve desintegratie theorie? Hoe integreren begeleiders begrip van overprikkelbaarheden in hun aanbod? En hoe zouden we idealiter groeien in onze toepassing van dit concept in de context van begaafdheid?

Lotte verzorgt een presentatie en we reflecteren tezamen op de thematiek in het licht van praktijkervaringen.

Vervolgens komen we in groepjes samen om eigen ingebrachte casuïstiek c.q. vragen te bespiegelen. Op voorhand kies je de vraagstukken uit waar je graag samen aandacht voor hebt.
De vorige keer is gebleken hoe inspirerend en verbindend deze uitwisseling kan zijn. De sfeer is open en ruimhartig en de bevragende, met ervaring gevormde inbreng van allen is van meerwaarde voor ieders persoonlijke begrip.

We sluiten de dag af met een terugblik, samenvatting en opmars naar een volgende bijeenkomst.

*doelgroep*

We komen samen met psychologisch en pedagogisch begeleiders, zoals coaches, psychologen, leerkrachten en therapeuten. Zij zijn veelal actief binnen de begeleiding van begaafd-sensitieve personen. Je bouwt via deelname dus ook aan een betrokken netwerk.

*Praktische informatie*

Woensdag 16 september, 09:30 - 16:30
Locatie: Woerden (nadere praktische informatie wordt per mail gedeeld)

*Aanmelding en vragen*

65 euro inclusief BTW.

Spreekt deze opzet je aan? Neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45 voor je aanmelding (welkom!) of eventuele vragen (evenzo welkom).

Warme groeten en wellicht tot ziens,

Lotte