Studiedag - Zingeving & Levensvragen 19 december (nota bene = verplaatst)

Tijdstip activiteit

'Begaafde personen spiegelen de maatschappij een behoefte. Deze behoefte is het al op jonge leeftijd aandacht hebben voor levensvragen. Dat is namelijk helend betekenisvol, stimuleert veerkracht en biedt bevrijdende ruimte voor de soms zeer abstracte 'maar' emotioneel intens beleefde vragen. Als deze vragen er-mogen-zijn, dan voelt het bestaan logischerwijs lichter en kan de bewustwording die door de vragen wordt ingeluid ook dóórstromen.'

Hoe maken we ruimte voor levensvragen? 

Mogelijk zingen er regelmatig levensvragen in je bewustzijn rond. Met op - en neergaande intensiteit, al dan niet van jongs af aan, stel je twijfelrijke vragen als:

Wat is zingeving? Hoe gaan we om met eenzaamheid, onzekerheid en eindigheid? Wat zijn mijn waarden en hoe verwezenlijk ik deze? Wie ben ik en wie wil ik zijn? Hoe zien we samenhang in een wereld vol eigengereide individuen? Welk wereldbeeld bezig ik? Waartoe ben ik hier? Is het Leven 'an sich' de zingeving? Wat betekent het om een mens te zijn? Is mijn levensloop verklaarbaar?  

Hoogstpersoonlijke én des mens kenmerkende vragen. Klokkeluiders van nieuwe levensfases, keurmerken van een overwerkt geweten, twijfels die je krampachtig gelooft of ongebreidelde interesse in ál wat leeft.

Tijd & Context

We leven bovendien in een tijd waarin er, zo vaak verhaald, geen grote waarheden meer zijn. De maatschappij is geïndividualiseerd en succes ligt kneedbaar in handen van het individu. We kennen daarnaast steeds minder "grand stories" waarmee we ons bestaan begrijpen en de dagelijkse, ontregelende ervaring van onzekerheid rijmen. Onderwijl hebben we terugkerende levensvragen, misschien wel juíst nu. Dagelijks kunnen we lezen over onzekerheden (denk aan precaire werkomstandigheden) en dreigingen op immense schaal (zoals de klimaatcrisis). De overprikkelende wereld verandert in een ongekend tempo, stellen we steevast. Men zoekt naar een nieuw levenscadans. Of, misschien: naar dé levenscadans. 

Is deze zoektocht daadwerkelijk nieuw? Hoe vallen tijd&context-specifieke dreigingen samen met des levens oeroude, inherente groeidynamiek? Is er al langere tijd sprake van zinsverlies? Welke ontwikkelingen hangen hiermee samen? Hoe is dat voor jou persoonlijk? Welke verhalen vertel jij jezelf, en hoe zijn deze verhalen een expressie van jezelf-kennen, mens-zijn en cultureel ingebedde narratieven?

Kunnen we emotioneel ruimte maken voor levensthema's als de dood, wetende dat ons antwoord in zekere zin altijd onvolledig is? En wat als levensvragen zich al op jonge leeftijd aandienen, zoals begaafde kinderen vaak getuigen. Hoe geven we hier eerlijk en creatief vorm aan? De levensfases erkennend, de vérder-denk-kracht niet ondermijnend. 

Idealiter scheppen we luchtige onderzoeksruimte, niet voorbijgaand aan de gevoelde ernst en de kritische vervolgvragen. De studiedag nodigt je precies hiertoe uit.

Tijdens deze studiedag komt het vragen-en-doorvragen ruimschoots aanbod. Via reflectie, inspiratie en perspectieven van existentiële psychologen en filosofen, creatieve illustraties en positief-stimulerende oefeningen.

Door gesloten vragen te heropenen, en open vragen te verpersoonlijken. Via lichaamsbewust onderzochte en scherpzinnig geduide ervaring. Door te zien hoe mensen in onwaarschijnlijk moeilijke situaties zingeving ervaren en hoe de kleinschaligheid van dagelijkse gewoontes onvervangbaar verlichtend is. 

Zingeving benaderen we o.a. als "sense making process". Zinloosheidsgevoelens herkennen we als een intense zoektocht naar en expressie van zingeving. We hebben tevens oog voor onze relatie met natuur: onze natuur en de natuurlijke leefomgeving. Wie zijn wij in dit grotere geheel en wat mogen we leren van de bloei, groei en degeneratie in en om ons heen?

We onderzoeken uitgebreid wat zingeving zoal is, hoe we zingeving ervaren, en hoe we levensvragen een plek binnenin onszelf en binnen het contact met elkaar bieden. "Last but not least', benaderen we de Grote Vragen ook spelenderwijs. 

De dag is inspirerend, leerzaam en verkwikkend voor begaafde (jong)volwassenen, psychologisch of pedagogisch begeleiders en íeder die zich gul gespiegeld voelt door deze tekst. Welkom!

Praktisch

Zaterdag 19 december 2020

Tijden: 09:30 - 17:00

Deelname: 165 euro (inclusief BTW voor particulieren)

De (vegetarische) lunch, koffie, thee en snacks worden enthousiast verzorgd en zijn inclusief aan de toegangsprijs. Ook ontvang je inspirerende lees&kijktips. 

Van de vijftien deelnemers kunnen er vijf meedoen tegen een gereduceerd tarief, te weten 85 euro incl. BTW.

Heb je momenteel niet de financiële middelen om het gehele bedrag te betalen, dan bied ik je toch graag de mogelijkheid om alsnog deel te nemen en deze studiedag voor jouw zelfeducatie in te zetten

Aanmelden: lotte@alotofcomplexity.com

Locatie:

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

De locatie is goed bereikbaar met auto (gratis parkeren, navigeer naar straat "Wouda") en openbaar vervoer (vijftien minuten wandelen vanaf station Amersfoort Vathorst).

 

Vragen? Suggesties? Mail graag of bel via 06 12 22 42 45