Testimonials

 • Wat kijk ik terug op een mooie en inspirende tijd tijdens de
  verdiepingsessie Dabrowski bij Lotte van Lith. Een sessie waarin
  diepgang, snelle manier van denken, theorie van Dabrwoski gecombineerd
  met de praktijk van alle dag niet geschuwd werden. Voor mij was het
  een kleurrijk cadeau om zo stil te mogen staan bij de theorie van
  Dabrowski, mijn vragen en ideeën hierover te kunnen stellen en Lotte
  was voor mij een inspirerende sparring partner. Ik neem de input mee
  voor mijn eindopdracht en vele andere ideeën die op komen borrelen.
  Dank!! Het was voor mij een dag met een gouden rand.

  Eline van de Woestijne, bureau kleurrijk
 • Als je echt iets wilt weten over Dabrowski en bijvoorbeeld de overexcitabilities, dan moet je bij Lotte zijn. Je komt erachter welke diepgang echt achter de theorie van Dabrowski zit en de diepgang die je met Lotte kan vinden. Zij is een fijne, sensitieve en slimme vrouw. Ze volgt jou in je (ontwikkelings)proces wat jij nodig hebt om een stap verder te komen of wat je wilt weten. Ze luistert ook echt en geeft veel kennis. Het is soms complex wat ze vertelt en dat vraagt om even stilte of nog een extra vraag stellen. Ze staat hier voor open met begrip en zonder oordeel. Heel fijn om te mogen luisteren naar haar expertise!

  Sonja Morbé, WijsSein, www.specialisthoogbegaafdheid.nl
 • De wereld van Lotte heeft voor mij veel van een Wunderkammer. Zo'n kabinet met talloze laadjes waarin het goed snuisteren is. Ze verscheen op het juiste moment, via de juiste weg op mijn pad. Net mijn Dabrowski aha-erlebnis achter de rug. Ze zette deuren voor mij open. Ze is bovendien fantastisch in feedback geven. Voor wie zelf graag op exploratie gaat, is Lotte de perfecte compagnion de route. Ze gaat je voor, wijst onderweg mooie, giftige en eetbare planten aan. Nooit oordelend, nooit pushy, wel wijs en vol ontwapenende humor. Serendipiteit zorgde weer voor een fantastische aanwinst. Ik blijf in de buurt. Het beste moet nog komen.

  Chris van Camp, schrijfster
 • Mijn samenwerking met Lotte kwam tot stand nadat ze mij als singer-songwriter had zien optreden en mij daarna uitnodigde om mijn muziek tijdens haar studiedagen te komen spelen. Alsof het zo had moeten zijn, want ik was net zelf begonnen met mijn zoektocht op het gebied van begaafdheid/hooggevoeligheid. Ik herinner me hoe mijn hoofd overliep van de inspiratie en nieuwe denkbeelden toen ik terug naar huis ging na mijn eerste bezoek aan Lotte’s studiedagen. Aan de hand van Dabrowski’s Theorie van Positieve Desintegratie reikte Lotte allerlei mechanismen en verklaringen aan die het ene na het andere spreekwoordelijke deden laten vallen. Dit is een erg positieve en opbouwende theorie, die negatieve opvattingen en (zelf)beelden als het gaat om begaafdheid op een knappe en -gevoelsmatig- juiste wijze weet om te buigen. Het kan niet anders dan dat je een stukje positiever bent over jezelf aan het einde van de studiedag. De theorie is erg compleet: geen enkel aspact van het mens-zijn of van menselijke intelligentie wordt over het hoofd gezien: van emoties, sensualiteit, sensitiviteit, artisticiteit, cognitieve vermogens…alles komt aan bod. Door middel van voorbeelden uit de kunst (fragmenten uit cabaretvoorstelling, poëzie en later dus ook mijn muzikale bijdrage) illustreert Lotte op een vrolijke of juist indringende wijze hoe deze mechanismen zoals beschreven in de theorie van Dabrowski hun weerslag hebben op het dagelijks leven van een begaafd persoon. Maar Lotte spreekt ook uit eigen ervaring: vanuit haar persoonlijke verhaal. En ook is duidelijk voelbaar dat ze veel ervaring heeft op het gebied van coaching van begaafden en daardoor een breed referentiekader heeft opgebouwd t.a.v. dit onderwerp. Enerzijds is Lotte’s aanpak gestructureerd en wetenschappelijk onderbouwd, anderzijds laat ze veel ruimte over tijdens haar studiedagen voor de inbreng van haar eigen associaties en die van de deelnemers. En dat is erg prettig: dit zorgt voor een mix tussen theorie waar aan kan worden vastgehouden en verder over kan worden nagedacht (ook nog ver na afloop van de studiedag) en anderzijds omdat het delen van de persoonlijke ervaringen en herkenning zo ontzettend belangrijk zijn voor deze doelgroep. De studiedagen bestrijken ongeveer zeven uur. Dat lijkt wellicht lang, maar die tijd is echt nodig om de diepte in te kunnen gaan en blijkt in de praktijk precies lang genoeg te zijn, weet ik omdat ik de studiedag nu al vaak mee heb mogen maken. De kleine groep deelnemers (zeven tot vijftien mensen) geeft deelnemers de gelegenheid om ook voldoende met eigen inbreng en vragen aan bod te komen. Kortom: de studiedagen van Lotte staan bol van de informatie en inspiratie waar de deelnemers ongegeneerd zo veel uit kunnen trekken en peuteren als ze zelf willen!

  Jessica van Deursen, Beeldend kunstenares, Muzikante, Docente, Arty Farty Life
 • Lotte van Lith is een cadeautje. In 2014 maakte ik kennis met haar in de diverse lezingen en studiedagen die zij organiseerde. In 2015 was Lotte mijn coach-aan-mijn-zijde in een sessie 'Wegwijs in jouw begaafdheid'. Daarin heeft ze me gespiegeld, bevraagd, erkend, herkend, gestimuleerd, ge?nspireerd, afgetast, verstevigd, ontlokt, bemoedigd, uitgenodigd, geïnterviewd, gedoceerd, verrukt, en alle andere passende energie- en inzichtgevende werkwoorden waar ik niet op kan komen. Ik ben zelf ook actief als coach en ik zoek ook regelmatig zelf coaches, docenten en mentoren op. Vanuit die beide kanten van de tafel heb ik gemerkt dat ik graag onderzoek en onderzocht word, waarbij ik het als beperkend en remmend ervaar als in projecties vertaalde onbewuste innerlijke belevingen worden geuit als 'pas'klare oordelen en oplossingen. Bij Lotte was ik daar niet bang voor. Ze is intelligent, sensitief, zintuiglijk, begripvol, creatief, autonoom en eigengereid en vanuit dat brede palet koppelt zij moeiteloos concrete waarnemingen van je gedrag, reacties, expressies e.d. aan een begrippenkader waarmee ze een structurerend perspectief cre?ert rondom jouw zijn. Een voedend feest van uitwisseling, waar Lotte vanuit haar zeeeeer uitgebreide kennis van en ervaring met persoonlijkheidsleer en emotionaliteit een onvermoeibare jongleur in is. Ik heb van Lotte geleerd om mijn innerlijke beleving niet onderdrukt of versimpeld te uiten, maar juist verfijnd en in samenhang. En op het moment dat ik me tijdens de sessie een beetje verveelde bij het doornemen van een 'rijtje', wist Lotte dat eerder dan ikzelf, stimuleerde ze me om dat te uiten en gaf ze ruimte om mijn richting te bepalen. Tot slot: ze is erg lief en gul, zoals het een goed cadeautje betaamt!

  Ilona Kuis over coaching tijdens de verdiepingssessie 'Wegwijs worden in jouw Begaafdheid'
 • Tijdens mijn deelname aan verschillende workshops van Lotte viel mij haar enthousiasme en energie op. Waarbij Lotte goed blijft luisteren en mooie verbindingen maakt tussen haar onderwerp en jouw vraag/inbreng. Elke keer ben ik weer prettig gevuld met ideeën naar huis gegaan.

  Peter Tinselboer, Program/Interim Manager
 • I get a chance of getting to know Lotte when I was doing a postdoc at the Free University of Brussels. Lotte has a very profound understanding of high potential and sensitive people and their challenges of fitting into life. She is extremely knowledgable in her field and able to provide a compassionate space with her presence asking key questions that help people find their sense of power and choice again upon experiencing discomforts. She is extremely punctual, disciplined and professional and her ability to maintain a clear boundary between the client and the coach is a testimony of her deep understanding of her profession and her role. Finally, Lotte loves what she does and this love and passion come through in her authenticity, openness and realness. 

  dr. Shima Beigi, Resilience Scientist, Sustainability Consultant and Mindfulness Coach
 • Anders en toch samen één!

  Een groot verschil tussen twee vrouwen.
  Qua leeftijd, leefwereld, interesse, gezinssamenstelling, Provincie, werkervaring, uiterlijk, gedrag, scholing, uitspraken, hobby’s, vrienden, woonomgeving, kennis en wijsheid, levensfases, en in anders zijn.

  Twee verschillende werelden die elkaar treffen waar de Theory of positive desintegration begint!

  Hier vinden we elkaar in innige diepe empathie en respect voor elkaar, het vieren van het voelen in iedere emotie die er bestaat.
  Zonder woorden weten wat we voelen.
  Spiegelend naar elkaar en hierin durven te groeien.

  Stimulerend opbouwend en van elkaar leren.
  Lotte inspireert mij, tot mijn grote verbazing inspireer ik Lotte:)
  In stilte kunnen genieten van de kleine dingen die het leven de moeite waard maken, heerlijk geurende theedrinken met de zon op je gezicht, voelen dat er energie stroomt. Elkaar aanvullen.
  Verbaasd zijn over nieuwe uitspraken of ideeën.
  Beide professioneel en kundig, werk en privé nauw verbonden met elkaar.

  Erachter komen dat we beide een natuurlijke verbinding voelen met de ideeën en het gedachtengoed van Dabrowski en dit willen uitdragen ieder op zijn eigen unieke manier, de één wat verder dan de ander.

  Maar beide met hetzelfde resultaat in een andere vorm.
  Dienstbaar voor de wereld, goedheid, in zijn geheel, geconstrueerde hiërarchie van normen en waarden, vanuit je eigen ik, handelen naar eigen authentieke persoonlijkheid, zorgen kunnen dragen en overzien, empathie, autonoom, zelfstandig, humor, vier het leven, tel je zegeningen, overzie, respectvol, natuurbewust onderdeel van natuur.
  Intellectueel. Emotioneel. Beeldend. Psychomotorisch. Sensueel.
  Enzovoorts maar allemaal Allá Dabrowski.

  Concluderend wil ik zeggen ANDERS MAAR TOCH SAMEN ÉÉN. In één klappen, Lotte en Anke begrijpen elkaar.

  Anke Vrancken
 • Bedankt Lotte! De Theorie van Positieve Desintegratie verwoord door de Poolse psychiater Dabrowski, is een bruikbaar model waarin op een genuanceerde wijze gezocht wordt naar een meerlagige ontwikkeling zonder zware classificaties en waardeoordelen. De kleinschalige zetting zorgde voor een mooie interactie tussen de deelnemers. Dit, in combinatie met de afwisseling tussen heldere theorie en de voorbeelden van muziek, literatuur en film, zorgt ervoor dat deze workshop mijn inzicht heeft vergroot.   

  Nick Everts, De autistencompaan
 • Ik heb bij Lotte een aantal individuele coachingssessies gevolgd waarin ik zeer waardevolle inzichten heb opgedaan. Lotte heeft mij geholpen mijn uitdagingen duidelijk voor ogen te krijgen en tegelijkertijd praktische en concrete tips aan de hand gedaan om echt iets te veranderen. Ze luistert met volle aandacht en reflecteert voortdurend op het gezegde, waarmee ze een wereld aan nieuwe perspectieven aanreikt. Lotte is vanuit haar ervaring en brede kennis in staat een rake inschatting te maken van wat nodig is om mensen een stapje op weg of verder helpen. Of het nu een boektip is, een reflectieoefening of een suggestie voor een activiteit, Lotte slaat de spijker op z'n kop. In haar sessies creëert ze een sfeer van vertrouwen en verbinding, wat ervoor zorgt dat die onderwerpen aan bod komen die er echt toe doen.

  Linda Kaput